9 czerwca 2021

Webinarium: Wyszehradzcy sąsiedzi Polski. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Webinarium: Wyszehradzcy sąsiedzi Polski. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Zapraszamy do obejrzenia webinarium organizowanego przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego oraz Instytut Europy Środkowej: Wyszehradzcy sąsiedzi Polski. 30 lat Grupy Wyszehradzkiej

Goście:

prof. Marcin Czyżniewski: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK Toruń

dr Łukasz Lewkowicz: Instytut Europy Środkowej, UMCS

Andrzej Sadecki: The UCL School of Slavonic & East European Studies

Moderatorzy: dr Agnieszka Bryc: UMK i prof. Tomasz Stępniewski: IEŚ, KUL

Grupa Wyszehradzka kończy 30 lat istnienia. Warto podsumować jej historyczne źródła współpracy Polski, Czech, Węgier oraz Słowacji, zapytać o osiągnięcia i trudności, które stały na drodze tej środkowoeuropejskiej inicjatywy. Na jej przyszłość rzutować będą aktualne procesy oraz zmiany międzynarodowe, a także coraz trudniejsze otoczenie międzynarodowe, czego ostatnio doświadczyli Czesi w relacjach z Rosją.

Udostępnij