17 maja 2022

Wizyta dyrekcji IEŚ w Bukareszcie / 12-14 maja 2022 roku

Wizyta dyrekcji IEŚ w Bukareszcie / 12-14 maja 2022 roku

W dniach 12-14 maja 2022 roku w Bukareszcie przebywali przedstawiciele Instytutu Europy Środkowej: dyrektor prof. Beata Surmacz, z-ca dyrektora prof. Tomasz Stępniewski oraz dr Jakub Olchowski i dr Piotr Oleksy z Zespołu Europy Wschodniej.

Podczas pobytu w Bukareszcie przeprowadzili szereg rozmów i spotkań. W dniu 12 maja odbyło się spotkanie z Iulianem Fotą, sekretarzem stanu ds. strategii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z kolei 13 maja miało miejsce spotkanie z New Strategy Center, w którym ze strony NSC udział wzięli: George Scutaru (dyrektor generalny NSC), Gheorghe Magheru (członek Rady Naukowej) oraz Izel Selim (dyrektor programowa).

Następnie odbyło się seminarium z Global Focus, zatytułowane: „European Security After Russian Aggression on Ukraine – Polish and Romanian Perspectives” (13 maja 2022 roku), w którym oprócz przedstawicieli IEŚ udział wzięli: Oana Popescu-Zamfir (dyrektor Global Focus), Rufin Zamfir (dyrektor programowy GF, obecnie również pracownik Euroatlantic Resiliance Center) oraz Andrei Tiut (ekspert ds. polityki wewnętrznej Rumunii).

Udostępnij