14 grudnia 2021

Wizyta prof. Oleksandra Szubalego z Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w IEŚ / 14 grudnia 2021

Wizyta prof. Oleksandra Szubalego z Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w IEŚ / 14 grudnia 2021

14 grudnia 2021 r. w Instytucie Europy Środkowej odbyło się spotkanie z prof. Oleksandrem Szubalym, kierownikiem Katedry Gospodarki Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, który obecnie jest stypendystą programu Kirkland Research. IEŚ reprezentowali: dyrektor Beata Surmacz, zastępca dyrektora Tomasz Stępniewski i starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej dr Hanna Bazhenova.

Tematem spotkania była planowana współpraca pomiędzy obiema instytucjami. Omawiano również możliwość prezentacji i przedyskutowania w IEŚ wyników badań prof. Oleksandra Szubalego na temat wsparcia finansowego dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 (UN Sustainable Development Goals 2030) w przygranicznych regionach Polski i Ukrainy.

Udostępnij