1 grudnia 2022

 WYJAZD DYREKCJI I ANALITYKÓW IEŚ DO SZTOKHOLMU

 WYJAZD DYREKCJI I ANALITYKÓW IEŚ DO SZTOKHOLMU

30 listopada 2022 roku odbyły się robocze spotkania w Ambasadzie RP w Sztokholmie oraz w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

1 grudnia 2022 roku prof. Beata Surmacz, prof. Tomasz Stępniewski i dr Damian Szacawa uczestniczą w konferencji: CBEES Annual Confernce 2022. Where are we now? Perspectives on East European Area Studies Today w Södertörn University.
W ramach wydarzenia pracownicy IEŚ wygłosili dwa referaty:

  • prof. Beata Surmacz i prof. Tomasz Stępniewski: Repositioning Central Europe in Poland (Presentation of the Institute of Central Europe in Lublin, IEŚ)
  • dr Damiana Szacawa: The Council of the Baltic Sea States: from a Soft International Organisation to a Knowledge Creator

Udostępnij