26 kwietnia 2023

Wystąpienie dr Hanny Bazhenovej na posiedzeniu Koła Naukowego Politologów IDSM Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wystąpienie dr Hanny Bazhenovej na posiedzeniu Koła Naukowego Politologów IDSM Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

W dniu 4 kwietnia 2023 r. dr Hanna Bazhenova z Zespołu Wschodniego IEŚ odbyła zdalne spotkanie z członkami Koła Naukowego Politologów Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tematem jej wystąpienia były pozamilitarne wymiary wojny rosyjsko-ukraińskiej.  Hanna Bazhenova szczegółowo przedstawiła wyzwania stojące przed ukraińskim rolnictwem, środowiskiem naturalnym oraz dziedzictwem kulturowym. Omówiła również kwestie konsolidacji społeczeństwa ukraińskiego w obliczu działań wojennych oraz zaprezentowała szeroki wachlarz zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych inicjatyw wolontariackich jakie miały miejsce od czasu napaści Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. 

Udostępnij