3 października 2023

XI Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią

XI Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią

Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ i Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Wschodniego IEŚ, uczestniczyli w okrągłym stole „Trójkąt Lubelski jako nowa forma współpracy w Europie Środkowej„, w ramach XI Międzynarodowego Kongresu Badań nad Białorusią w dniach 22-23 września 2023 roku w Gdańsku (w siedzibie Muzeum II Wojny Światowej). Z kolei Krzysztof Fedorowicz z Zespołu Wschodniego IEŚ uczestniczył w panelu dyskusyjnym.

Udostępnij