8 maja 2023

Zapraszamy na konferencję: Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku / 24-26 maja 2023 

Zapraszamy na konferencję: Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku / 24-26 maja 2023 

Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku

Organizatorzy konferencji:

dr hab. Marek Sioma (UMCS)

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK)

dr hab. Beata Surmacz (IEŚ)

Program konferencji

24 maja 2023 roku / Miejsce obrad: Wydział Historii i Archeologii UMCS, plac M. Curie-Skłodowskiej 4a – sala 9 / godz. 15.00-15.25  

Rektor UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Dyrektor Instytutu Historii UMCS – dr hab. Dariusz Słapek

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie – dr hab. Beata Surmacz

Dziekan Wydziału Historii i Archeologii UMCS – dr hab. Joanna Sobiesiak

15.25-15.30  kwestie organizacyjne

15.30-16.10  Panel 1. Państwa i narody 

Dr hab. Dariusz Jeziorny (UŁ) – Austro-Węgry – ojczyzna czy więzienie narodów?

Dr hab. Krzysztof Żarna (URz) – Mit założycielski narodu słowackiego

16.50-17.30  Panel 2. Infrastruktura i metropolie 

Dr Aleksander Łupienko (IH PAN) – „Paryże Europy Środkowej?”. Wybrane idee urbanistyczne w rozbudowie większych miast regionu w „długim” XIX wieku

Dr hab. Tomasz Krzemiński (UMK) – Nadbałtyckie metropolie Prus: Królewiec, Gdańsk i Szczecin. Czynniki modernizacyjnego rozwoju w II połowie XIX i na początku XX wieku (różnice i podobieństwa)

17.30-18.00  dyskusja 

25 maja 2023 roku / Miejsce obrad: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5 – Sala Konferencyjna

10.00-11.05  Panel 1. Państwa i narody

Dr Aleksandra Sylburska (UŁ) – „Syzyfowe prace” – budowa Wielkich Węgier w latach 1867-1920

Dr Miklós Mitrovits (Węgierska Akademia Nauk) – Sport w umacnianiu tożsamości narodowej i bezpieczeństwa państwa (1867-1939). Przykłady polskie i węgierskie 

Dr Agata Tatarenko (IEŚ) – Po upadku Imperium: Republika Czechosłowacka wobec dziedzictwa Habsburgów

11.05-11.30  dyskusja 

11.30-11.45  przerwa kawowa

11.45-12.50  Panel 2. Infrastruktura i metropolie 

Dr hab. Błażej Brzostek (UW) – Imitacja i oryginalność. Napięcie modernizacyjne w miastach Europy Środkowo-Wschodniej, 1850-1940

Prof. dr hab. Aleš Zářický (Uniwersytet Ostrawski) – „Na węglu i bawełnie” – rozwój gospodarczych metropolii w Europie Środkowej

Dr hab. Małgorzata Nossowska (UMCS) – Czy prowincja zawsze pozostawała w tyle, czyli o tym, jak modernizacja zmieniała codzienność poza wielkimi miastami (1864-1914)

12.50-13.15  dyskusja 

Miejsce obrad: Wydział Historii i Archeologii UMCS, plac M. Curie-Skłodowskiej 4a – sala 9

15.00-16.05  Panel 1. Państwa i narody

Dr hab. Piotr Majewski (UW) – Idea budowy narodu czechosłowackiego jako determinanta istnienia I Republiki w latach 1918-1938

Dr hab. Piotr Bednarz (UMCS) – Państwa narodowe czy federacja? Kwestia narodów Europy Środkowej w helweckiej myśli politycznej przełomu XIX/XX wieku

Dr hab. Paweł A. Leszczyński (Akademia im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – System ochrony mniejszości narodowych i wyznaniowych  w powersalskiej Europie Środkowej jako instrumentarium modernizacji

16.05-16.30  dyskusja 

16.30-16.45  przerwa kawowa

16.45-17.50  Panel 2. Infrastruktura i metropolie 

Dr Andrzej Szabaciuk (IEŚ) – „Odwiecznie rosyjskie miasto”: procesy modernizacyjne w miastach gubernialnych Królestwa Polskiego w drugiej poł. XIX i na początku XX w.

Dr hab. Agnieszka Zielińska (UMK) – Industrializacja we wschodnich prowincjach Rzeszy na początku XX wieku na podstawie spisów pruskich 

Dr hab. Roman Baron (Czeska Akademia Nauk) – Miasto jako kulturotwórczy czynnik współpracy międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym

17.50-18.15  dyskusja

18.30-23.00  uroczysta kolacja

26 maja 2023 roku / Miejsce obrad: Instytut Europy Środkowej, ul. Niecała 5– Sala Konferencyjna

10.00-11.05  Panel 1. Państwa i narody

Prof. dr hab. Grzegorz Jasiński (UWM) – „Słowiańskie i bałtyjskie pochodzenie, germańskie wychowanie” – procesy asymilacyjne wśród ludności pogranicza w Prusach

Dr hab. Artur Górak (UMCS) – Kierunki akulturacji w warunkach modernizacji społeczeństwa Królestwa Polskiego pod presją rusyfikacyjną

Dr hab. Roman Wysocki (UMCS) – Od (Mało)Rusinów do Ukraińców. Ewolucja ukraińskiej tożsamości narodowej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

11.05-11.30  dyskusja 

11.30-11.45  przerwa kawowa

11.45-12.50  Panel 2. Infrastruktura i metropolie 

Dr hab. Marek Sioma (UMCS) – Polityka a modernizacja infrastrukturalna w państwach Europy Środkowej w dwudziestoleciu międzywojennym

Prof. dr hab. Robert Litwiński (UMCS) – Nowoczesne policje. Modernizacja organów bezpieczeństwa publicznego w państwach Europy Środkowej (1918-1939)

Prof. dr hab. Paweł Grata (URz) – Modernizacja gospodarcza i społeczna Drugiej Rzeczypospolitej

12.50-13.15  dyskusja 

13.15-14.00  przejście/przejazd na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Miejsce obrad: Wydział Historii i Archeologii UMCS, plac M. Curie-Skłodowskiej 4a – sala 9

15.00-16.05  Panel 1. Państwa i narody

Prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK) – Między traumą Trianon a integralnością Korony św. Stefana. Koncepcje i próby odbudowy Wielkich Węgier 1920-1947

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG) – Od narodu szlacheckiego do narodu wszystkich warstw – tworzenie się nowoczesnego narodu polskiego w XIX i XX wieku

Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK) – Polskie kresy bliskie i dalekie

16.05-16.30  dyskusja 

16.30-16.45  przerwa kawowa

16.45-18.15  Panel 2. Infrastruktura i metropolie 

Dr Dawid Keller (Koleje Śląskie) – Koleją w nowoczesność – plany budowy połączeń kolejowych i ich realizacja na terenie Europy Środkowej w XIX i XX wieku

Prof. dr hab. Stanisław Koziarski (UO) – Idee budowy szybkich dróg – autostrady jako czynnik determinujący rozwój miast, regionów i państw w pierwszej połowie XX wieku

Dr hab. Zbigniew Girzyński (UMK) – Stacje paliw w Drugiej Rzeczypospolitej

Prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK) – Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym

18.15-18.45  dyskusja

Udostępnij