5 stycznia 2023

„Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego”. Rozmowa o książce

„Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego”. Rozmowa o książce

Polecamy film o Europie Środkowej i naszej najnowszej publikacji: Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego

Link do monografii: https://ies.lublin.pl/monografie/zrozumiec-euro…

prof. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kierowniczka Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu
prof. Andrzej Gil, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
dr Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora ds. badawczo-analitycznych Instytutu Europy Środkowej oraz profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Udostępnij