17 stycznia 2020

„30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej” – seminarium z udziałem Dominika Héjja z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 17.01.2020

„30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej” – seminarium z udziałem Dominika Héjja z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 17.01.2020

W piątek, 17 stycznia, na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW odbyło się I Ogólnopolskie seminarium naukowe Katedry Systemów Politycznych – 30 lat przemian ustrojowych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wziął w nim udział analityk Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Dominik Héjj, który wystąpił w panelu poświęconym zmianom ustrojowym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, a także próbom podejmowania prognoz dotyczących rozwoju systemu politycznego na Węgrzech.

Program seminarium

Udostępnij