2 czerwca 2019

„Berlin Seminar in Transnational European Studies” – międzynarodowe seminarium w Berlinie z udziałem prof. Tomasza Stępniewskiego, zastępcy dyrektora IEŚ, 2-9.06.2019

„Berlin Seminar in Transnational European Studies” – międzynarodowe seminarium w Berlinie z udziałem prof. Tomasza Stępniewskiego, zastępcy dyrektora IEŚ, 2-9.06.2019

W dniach 2-9 czerwca 2019 r. prof. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora IEŚ, uczestniczył w międzynarodowym seminarium w Berlinie.

„Berlin Seminar in Transnational European Studies”, odnoszące się do aktualnych problemów, z jakimi borykają się Unia Europejska i poszczególne państwa członkowskie – w tym państwa Europy Środkowej i Wschodniej – zostało zorganizowane przez dwa prestiżowe amerykańskie uniwersytety: University of Georgia (the Franklin College of Arts and Sciences i the Willson Center for Humanities and Arts) oraz University of Notre Dame (the Nanovic Institute for European Studies). W seminarium uczestniczyli pracownicy naukowi powyższych uniwersytetów reprezentujący różne dyscypliny naukowe (nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, historia, film, antropologia, filozofia, teologia), a także zaproszeni goście z uniwersytetów europejskich, think tanków oraz dziennikarze. Wśród prelegentów znaleźli się znani profesorowie: Mark Gilbert (historyk z Wielkiej Brytanii i Włoch) oraz Friederike Baer (historyk z USA), dziennikarze czołowych redakcji europejskich, m.in. Adam Nossiter („The New York Times”, Francja), Lucia Annunziata („Huffington Post”, Włochy), Tom Nuttall („The Economist”, Niemcy), Katya Gorchinskaya („Hromadske Television”, Ukraina), Fintan O’Toole („The Irish Times”, Irlandia), oraz pisarka i teatrolożka Sasha Marianna Salzmann, autorka tworząca dla Teatru im. Maksyma Gorkiego w Berlinie (Niemcy), której książka pt. Poza siebie nominowana jest do tegorocznej Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. W seminarium udział wzięli również: Susanne Baer (Constitutional Court Judge, Niemcy), Laszlo Andor (politolog, były komisarz Komisji Europejskiej), Kristina Haverkamp (German Energy Agency, Niemcy).

Dyrektorami i pomysłodawcami seminarium są dwaj amerykańscy profesorowie: Martin Kagel, A.G. Steer Professor i Associate Dean w the Franklin College of Arts and Sciences, oraz William Donahue, the Rev. John C. Cavanaugh, C.S.C., Professor i Director of the Nanovic Institute for European Studies, a także Nicholas Allen, Abraham Baldwin Professor i Director of the Willson Center for Humanities and Arts.

Udostępnij