23 września 2019

Debata na temat kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030, z udziałem IEŚ, 23.09.2019

Debata na temat kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030, z udziałem IEŚ, 23.09.2019