23 września 2019

Debata na temat kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030, z udziałem IEŚ, 23.09.2019

Debata na temat kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030, z udziałem IEŚ, 23.09.2019

Prof. Beata Surmacz i prof. Tomasz Stępniewski reprezentowali Instytut Europy Środkowej w czasie publicznej debaty dotyczącej nowych wyzwań i kierunków rozwoju województwa lubelskiego w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030). Debata odbyła się 23 września 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Udostępnij