12 października 2020

Dr Łukasz Lewkowicz i dr Michał Paszkowski na konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, 12-13.10.2020

Dr Łukasz Lewkowicz i dr Michał Paszkowski na konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, 12-13.10.2020

W dniach 12-13 października 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ oraz dr Michał Paszkowski z Zespołu Bałtyckiego IEŚ wzięli udział w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” w Rzeszowie. Organizatorami wydarzenia były Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Analitycy wygłosili referaty o projektach energetycznych Inicjatywy Trójmorza. Dr Łukasz Lewkowicz był także członkiem komitetu organizacyjnego konferencji.

Udostępnij