6 października 2020

Dr Łukasz Lewkowicz trenerem warsztatu „Historia V4 i jak budować międzynarodowe partnerstwa”, 6.10.2020

Dr Łukasz Lewkowicz trenerem warsztatu „Historia V4 i jak budować międzynarodowe partnerstwa”, 6.10.2020

6 października 2020 r. dr Łukasz Lewkowicz z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ przeprowadził w trybie zdalnym warsztat „Historia V4 i jak budować międzynarodowe partnerstwa”, zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w ramach projektu „Polsko-Czeska młodzież — szansa na lepszą przyszłość”. Przedstawił m.in. historyczne doświadczenia współpracy regionalnej w Europie Środkowej, działalność Grupy Wyszehradzkiej po 1991 r., założenia Inicjatywy Trójmorza. Projekt stanowi zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Forum Polsko-Czeskie 2020.

Udostępnij