8 listopada 2019

IX Ogólnopolska Konwencja PTSM „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa” z udziałem dyrektor i analityków IEŚ, Gdynia, 7-8.11.2019

IX Ogólnopolska Konwencja PTSM „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa” z udziałem dyrektor i analityków IEŚ, Gdynia, 7-8.11.2019

Dr hab. Beata Surmacz (dyrektor Instytutu Europy Środkowej), dr Jakub Olchowski (kierownik Zespołu Europy Wschodniej), dr hab. Konrad Pawłowski (kierownik Zespołu Bałkańskiego) oraz dr Damian Szacawa (analityk Zespołu Bałtyckiego) uczestniczyli w IX Ogólnopolskiej Konwencji PTSM „Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa”, która odbyła się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Dr Jakub Olchowski wziął udział w debacie pt. „Międzynarodowy (bez)ład informacyjny w XXI w.”, natomiast dr Damian Szacawa wygłosił referat pt. „Dyplomacja parlamentarna Polski w latach 2011-2019 wobec ładu międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego” oraz pełnił rolę dyskutanta w trakcie panelu pt. „Krytyczne badania bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Udostępnij