19 lipca 2019

Pobyt w Kijowie dr Hanny Bazhenovej z Zespołu Europy Wschodniej IEŚ, 15-19.07.2019

Pobyt w Kijowie dr Hanny Bazhenovej z Zespołu Europy Wschodniej IEŚ, 15-19.07.2019

Dr Hanna Bazhenova, starszy analityk w Zespole Europy Wschodniej IEŚ, w dniach 15-19 lipca 2019 r. przebywała w Kijowie. W trakcie pobytu prowadziła badania w Bibliotece Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz w Narodowej Bibliotece Ukrainy im. Włodzimierza Wiernadskiego. O udziale Ukrainy w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego oraz o wyborach parlamentarnych na Ukrainie rozmawiała z ekspertami i politologami. Poza tym nawiązywała kontakty z przedstawicielami administracji publicznej, kijowskim środowiskiem naukowym oraz z władzami Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Udostępnij