19 listopada 2019

Polska-Węgry. Stulecie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych – debata z udziałem Dominika Héjja z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 19.11.2019

Polska-Węgry. Stulecie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych – debata z udziałem Dominika Héjja z Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, 19.11.2019

19 listopada 2019 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbyła się zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu (przy współpracy pracowników Wydziału Neofilologii UAM) debata pt. „Polska-Węgry. Stulecie nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych”.
W spotkaniu wziął udział analityk Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, dr Dominik Héjj. W debacie uczestniczyli także dr hab. Tadeusz Kopyś, historyk w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Marcin Bobiński, hungarysta, dyplomata, b. attaché prasowy w Ambasadzie RP w Budapeszcie. Funkcję gospodarza oraz moderatora debaty pełnił dr Adam Szabelski.

W trakcie seminarium wymieniono uwagi dotyczące historycznych, ale i współczesnych uwarunkowań politycznej kooperacji Polski i Węgier.

Udostępnij