8 października 2020

Projekt „The new Democratic Wo/Men of the Western Balkans – Increasing Youth Participation in Democracy”

Projekt „The new Democratic Wo/Men of the Western Balkans – Increasing Youth Participation in Democracy”

Instytut Europy Środkowej bierze udział w projekcie „The new Democratic Wo/Men of the Western Balkans – Increasing Youth Participation in Democracy”.

Celem programu jest poszerzanie świadomości na temat procesów demokratycznych wśród młodzieży z Bałkanów Zachodnich i zwiększenie jej udziału w procesach kształtowania polityki w regionie.

Naszymi partnerami są: Humanity in Action Bosnia and Herzegovina, AEGEE-Budapest, Strategic Analysis SK, Alfa Centar Niksic oraz Euro-Atlantic Council of Macedonia.

6 października 2020 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie dot. projektu, w którym wzięła udział dr hab. Agata Domachowska z Zespołu Bałkańskiego IEŚ. Spotkanie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier, Czarnogóry, Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowiny odbyło się w formie wideokonferencji. Miało ono na celu dopracowanie i zatwierdzenie harmonogramu projektu oraz kryteriów wyboru uczestników i koordynatorów zespołów. Jednocześnie przedyskutowano kwestię wstępnych wersji materiałów projektowych, które zostaną wykorzystane podczas realizacji projektu.

Program jest finanowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej informacji wkrótce!

Udostępnij