8 grudnia 2020

Sekcja Russian Foreign Policy towards the «Near Abroad»” w Journal of Soviet & Post-Soviet Politics & Society pod redakcją dra hab. Tomasza Stępniewskiego

Sekcja Russian Foreign Policy towards the «Near Abroad»” w Journal of Soviet & Post-Soviet Politics & Society pod redakcją dra hab. Tomasza Stępniewskiego