26 lutego 2020

Spotkanie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ z II sekretarzem Ambasady Węgier, 26.02.2020

Spotkanie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ z II sekretarzem Ambasady Węgier, 26.02.2020

26 lutego członkowie Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ (dr Agata Tatarenko, dr Dominik Héjj, dr Łukasz Lewkowicz, Szczepan Czarnecki) spotkali się z II sekretarzem Ambasady Węgier Gergelym Máté. Rozmowa dotyczyła współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz Inicjatywy Trójmorza, a także wyzwań i strategii bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej. Dyskutowano również na temat perspektyw pogłębienia współpracy pomiędzy Polską a Węgrami.

Udostępnij