30 czerwca 2020

Webinarium „Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego”, 30.06.2020 – relacja

Webinarium „Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego”, 30.06.2020 – relacja

30 czerwca 2020 r. Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej zorganizował webinarium poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu w regionie Morza Bałtyckiego (RMB).

Prelegentami byli: dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Katedra Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego), prof. Jakub M. Godzimirski (Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych, NUPI), Agata Łoskot-Strachota (Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz (Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza). Seminarium moderował dr Damian Szacawa (Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS).

Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszyli m.in. takie zagadnienia, jak: znaczenie RMB dla Europy Środkowej i Wschodniej, Norwegia jako aktualny i potencjalny dostawca energii w RMB, wyzwania dla rozwoju rynku LNG; wpływ polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i stanowiska państw RMB na tej płaszczyźnie; stan debaty o przyszłości sektora elektroenergetycznego w Rosji i Unii Europejskiej oraz przyszłość projektów energetycznych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej.

Udostępnij