3 lipca 2019

Wizyta studyjna analityków Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w Warszawie, 3.07.2019

Wizyta studyjna analityków Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ w Warszawie, 3.07.2019

W dniu 3 lipca 2019 r. dr Agata Tatarenko, dr Dominik Héjj i dr Łukasz Lewkowicz, analitycy Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ, wzięli udział w wizycie studyjnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Biurze Analiz Sejmowych w Warszawie.

W MSZ Zespół Wyszehradzki spotkał się z pracownikami Departamentu Polityki Europejskiej i Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej, w BAS zaś m.in. z Panią Dyrektor prof. Krystyną Trembicką. Podczas spotkań rozmawiano o współpracy Zespołu i Instytutu Europy Środkowej z powyższymi instytucjami.

Udostępnij