16 grudnia 2019

Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich – Kijów, 16.12.2019

Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich – Kijów, 16.12.2019

16 grudnia 2019 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki odbyło się seminarium „Wyzwania i zagrożenia dla stosunków polsko-ukraińskich”. Wydarzenie było współorganizowane przez IEŚ, Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN (Kijów) oraz Instytut Nauk o Polityce i  Administracji, Centrum Europy Wschodniej (UMCS).  W związku z seminarium rozmawiano również o perspektywach wzajemnej współpracy i zaprezentowano dwie  monografie: Stosunki Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą 450 lat po Unii Lubelskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019 oraz W. Baluk, M. Doroszko (red.), Stosunki  polsko-ukraińskie w warunkach hybrydowych zagrożeń bezpieczeństwa, Kijów-Lublin 2019.

Udostępnij