Autor: Anna Pietroń

12 marca 2021

Pogłębia się współpraca wojskowa pomiędzy Białorusią a Rosją

Rozmowa nr 133

Coraz słabsza pozycja Alaksandra Łukaszenki wpływa na większą militarną obecność Rosji na Białorusi. Powstaną nowe, wspólne ośrodki szkoleniowe, przeprowadzone zostaną kolejne ćwiczenia sił zbrojnych, planuje się też zakup rosyjskiego sprzętu wojskowego. Białoruski przywódca zdaje sobie sprawę, że po sfałszowanych wyborach prezydenckich i masowych protestach Białorusinów utrzymuje się przy władzy przede wszystkim dzięki poparciu Rosji. To powoduje kolejne ustępstwa na jej rzecz, dotyczące np. problematyki wojskowej. Czy zatem stała obecność sił zbrojnych Rosji na terytorium Białorusi jest tylko kwestią czasu? Między innymi na to pytanie odpowiada kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ dr Jakub Olchowski.

IEŚ Policy Papers 7/2020: The Visegrad Group at 30: Achievements and Challenges

Zapraszamy do zapoznania się z siódmym numerem IEŚ Policy Papers, którego redaktorem jest prof. Tomasz Stępniewski. Publikacja dostępna jest w angielskiej wersji językowej. Jej autorami są (w kolejności alfabetycznej): Vít Dostál, Péter Galambos, Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Łukasz Lewkowicz, György Odze, Michał Paszkowski, George Soroka, Tomasz Stępniewski,...

Więcej →
9 marca 2021

Pandemia pogłębi obszary ubóstwa w Europie

Rozmowa nr 130

Pandemia COVID-19 pogłębi obszary ubóstwa w Europie, zwłaszcza w południowej części kontynentu. Przed pandemią problem ten dotyczył około 22 milionów osób z tzw. nowych państw Unii Europejskiej. Trudno na razie wskazać, jak bardzo ta liczba wzrośnie. Należy przy tym pamiętać, że ubóstwo w poszczególnych państwach wygląda w różny sposób. Inaczej definiowane jest z perspektywy np. Luksemburga, a inaczej Czech czy Bułgarii – wskazują dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik i Marlena Gołębiowska z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

Webinarium: 30 lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu i perspektywy współpracy, 24 lutego 2021

Zapraszamy do obejrzenia ostatniej debaty “30 lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu i perspektywy współpracy”. Celem webinarium było dokonanie bilansu działalności Grupy, ocena aktualnej polskiej prezydencji oraz prezentacja przyszłości współpracy wyszehradzkiej z perspektywy poszczególnych państw członkowskich. Prelegenci: dr hab. Beata...

Więcej →
24 lutego 2021

Trudne miesiące przed europejskimi rafineriami

Rozmowa nr 127

Miniony rok był niezwykle trudny dla branży naftowej na całym świecie. Problemy miały i nadal mają przede wszystkim mniejsze rafinerie, którym z powodu spadku zapotrzebowania na paliwa grozi zamknięcie lub które już zostały zamknięte. Problem ten dotyczy także firm w naszej części Europy. O tym, kto ma największe trudności, a kto najlepiej radzi sobie w obecnej sytuacji rozmawiamy z dr. Michałem Paszkowskim z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

24 lutego 2021

Coraz mocniejsza pozycja Chin na Bałkanach

Rozmowa nr 126

W kolejnym odcinku analizujemy politykę Chin wobec poszczególnych państw naszego regionu. Tym razem skoncentrujemy się na Bałkanach. Niedawny szczyt Chiny – Europa Środkowa (17+1) nie przyniósł przełomowych decyzji, przede wszystkim dotyczących gospodarki. Większość państw coraz sceptyczniej podchodzi do tej inicjatywy. Jednak pewne nadzieje związane z zaangażowaniem azjatyckiego mocarstwa w regionie wiąże Serbia, która zdecydowała się na zakup chińskich szczepionek. O perspektywach zaangażowania Chin na południu Europy rozmawiamy ze starszym analitykiem z Zespołu Bałkańskiego IEŚ, dr. Janem Musiem.

24 lutego 2021

Państwa bałtyckie ostrożne w relacjach z Chinami

Rozmowa nr 125

Niedawny szczyt Chiny – Europa Środkowa (17+1) nie okazał się wydarzeniem przełomowym. Dotychczasowe propozycje składane przez azjatyckie mocarstwo nie są atrakcyjne dla większości państw regionu i nie przekładają się na rozwój współpracy gospodarczej. Dodatkowo państwa bałtyckie i Polska podnoszą kwestie praw człowieka i skrytykowały próbę zaproszenia na szczyt białoruskiego przywódcy Alaksandra Łukaszenki. W kolejnych odcinkach będziemy omawiali politykę poszczególnych państw wobec Chin. Rozpoczynamy od Litwy, Łotwy i Estonii – mówi dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ.