Zespół Wyszehradzki
9 grudnia 2020

Webinarium „Grupa Wyszehradzka i Bałkany Zachodnie: relacje, współpraca, integracja europejska”, 9.12.2020

Webinarium „Grupa Wyszehradzka i Bałkany Zachodnie: relacje, współpraca, integracja europejska”, 9.12.2020

Zapraszamy do obejrzenia webinarium pt. „Grupa Wyszehradzka i Bałkany Zachodnie: relacje, współpraca, integracja europejska”, które odbyło się 9 grudnia 2020 r.

Zagadnienia:
historia współpracy – integracja europejska – gospodarka – rozwój – bariery – bezpieczeństwo – migracja – programy rozwojowe

Uczestnicy:

  • dr Jan Muś – Instytut Europy Środkowej
  • dr hab. Konrad Pawłowski – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Marta Szpala – Ośrodek Studiów Wschodnich
  • dr Anna Jagiełło-Szostak – Uniwersytet Wrocławski
  • dr Spasimir Domaradzki – Uczelnia Łazarskiego

Prowadzący:
dr Dominik Héjj – Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Udostępnij