Autor:

10 września 2021

Międzynarodowe reakcje na białorusko-rosyjskie manewry „Zapad”

Rozmowa nr 183

Białorusko-rosyjskie manewry „Zapad” skupiają uwagę społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w naszej części Europy. W przedsięwzięcie zaangażowano w sumie około 200 tys. osób, a część działań odbywa się niedaleko granicy polsko-białoruskiej. Niewątpliwie ćwiczenia wpływają na dalszą integrację Białorusi i Rosji, co budzi poważne zaniepokojenie, m.in. na Ukrainie – ocenia dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

„Stan i perspektywy partnerstwa Polski i Ukrainy” – prezentacja raportu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W ramach trzydziestej edycji konferencji „Europa Karpat” zaprezentowano raport „Stan i perspektywy partnerstwa Polski i Ukrainy” opracowany przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych KUN im. T. Szewczenki. Podczas panelu zaproszeni eksperci: Paweł Kowal, Mykoła Kniażycki,...

Więcej →
2 września 2021

Człowiek nauki i kultury – Alar Karis nowym prezydentem Estonii

Rozmowa nr 180

Estoński parlament wybrał nowego prezydenta. Będzie nim naukowiec i obecny dyrektor Muzeum Narodowego, 63-letni Alar Karis. Do tej pory Karis nie zajmował się polityką, a jego kandydatura pojawiła się stosunkowo niedawno. Głosowało na niego 72 deputowanych w 101-osobowym parlamencie. To kandydat politycznego kompromisu – podkreśla kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.