Autor: Yuriy Fedoryk

Zespół Wschodni

Komentarze IEŚ 584
Andrzej Szabaciuk | Yuriy Fedoryk - Zespół Wschodni

Lwów jako centrum wsparcia migrantów przymusowych i dystrybucji pomocy humanitarnej

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie skonsolidowała społeczeństwo ukraińskie i skutkowała powstaniem tysięcy oddolnych inicjatyw obywatelskich, wspierających armię ukraińską oraz osoby poszkodowane przez wojnę. Lwów jest jednym z kluczowych centrów pomocy ofiarom rosyjskiej napaści, pełniąc funkcję ważnego huba dystrybucji międzynarodowej pomocy humanitarnej oraz...

Więcej →

Zespół Wschodni

Komentarze IEŚ 570
Andrzej Szabaciuk | Yuriy Fedoryk - Zespół Wschodni

Problem osób wewnętrznie przesiedlonych po nowej fazie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę skutkuje masowymi przemieszczeniami ludności, uciekającej przed rosyjskimi atakami. Część osób decyduje się na wyjazd za granicę, inni pozostają w regionach państwa, które nie są jeszcze objęte działaniami zbrojnymi.  W nowych warunkach Ukraina Zachodnia, w tym m.in. Lwów, stała się najbardziej pożądanym miejscem...

Więcej →