Rada IEŚ

dr hab. Beata Piskorska
Przewodnicząca Rady IEŚ • Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG
Wiceprzewodniczący Rady IEŚ  • Instytut Skandynawistyki, Uniwersytet Gdański

Paweł Jabłoński
Sekretarz Rady IEŚ  • podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jan Malicki
Członek Rady IEŚ • dyrektor Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski

prof. Waldemar Paruch
Członek Rady IEŚ •  Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Maciej Pisarski
Członek Rady IEŚ • dyrektor, Departament Strategii Polityki Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

prof. Krzysztof Szczerski
Członek Rady IEŚ • sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezydenta RP • Instytut Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński