Oblicza Europy Środkowej

Redakcja: Zbigniew Rokita, Tomasz Stępniewski

ISBN: 978-83-66413-57-3

Liczba stron: 93

Format: B5

Wydanie: Lublin 2021

Opis: Oddajemy do rąk Czytelników zbiór esejów i wywiadów dotyczących Europy Środkowej. Sam termin „Europa Środkowa” nie jest precyzyjny i w zależności od przyjętych kryteriów uzyskujemy jego różne definicje i różny zakres terytorialny. Innymi słowy, Europa Środkowa ma wiele obliczy – dlatego też w niniejszej publikacji chcemy pokazać bogactwo i różnorodność tego regionu. Odnosimy się do jego historii, ważnych postaci i kultury.

Pełny tekst publikacji: Spis treści / PDF

Udostępnij