Zrozumieć Europę Środkową: od Haleckiego do Kłoczowskiego

Redakcja: Tomasz Stępniewski

ISBN: 978-83-66413-98-6

Liczba stron: 157

Format: B5

Wydanie: Lublin 2022

Opis: W oddawanym do rąk Czytelników tomie staramy się przybliżyć Europę Środkową, w wymiarze zarówno historycznym, jak i współczesnym. Dość często obszar leżący między trzema morzami: Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym (inaczej obszar ABC) określany jest jako Europa Środkowa lub Europa Środka. Znajdziemy również w literaturze przedmiotu definicje, które obszar położony między Niemcami a Rosją określają mianem Europy Środkowej lub Europy Środkowo-Wschodniej. Na przestrzeni stuleci, a szczególnie w XX w., widzimy burzliwe i tragiczne losy tego obszaru, który zmieniał swe granice i tym samym wymiar przestrzenny. Jak słusznie zauważa Jerzy Kłoczowski: „Europa Środkowo-Wschodnia, Wschodnia, Środkowa, także i słowiańska, domagają się od razu sprecyzowania ich znaczenia i zasięgu. Nie są to pojęcia jasne i bezdyskusyjne; ich zakres zmienia się z biegiem czasu i zależy od kontekstu, w jakim są używane”.
Fragment Wstępu

Pełny tekst publikacji: Spis treści / PDF

Udostępnij