17 sierpnia 2020

100-lecie traktatu z Trianon – Węgry niepogodzone z przeszłością

Rozmowa nr 36

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 036 - 100-lecie traktatu z Trianon – Węgry niepogodzone z przeszłością

Mija 100 lat od zawarcia traktatu z Trianon, na mocy którego Węgry utraciły około 2/3 swojego terytorium i 63 procent ludności. Był to skutek porażki państwa austro-węgierskiego w I wojnie światowej. Największą część utraconego terytorium – czyli Siedmiogród – przyłączono do Rumunii. Z kolei dzisiejsza Słowacja, określana jako północne Węgry, weszła w skład Czechosłowacji. Dla Węgrów 4 czerwca 1920 roku jest jedną z najboleśniejszych kart w ich historii. W znacznej mierze determinuje to politykę zagraniczną tego państwa – podkreśla dr Dominik Héjj, starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim IEŚ.

Udostępnij