14 grudnia 2023

Antypolskie działania władz Białorusi: kolejne represje wobec Kościoła katolickiego

Rozmowa nr 358

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 358 - Antypolskie działania władz Białorusi: represje wobec Kościoła katolickiego

Białoruskie władze wprowadzają kolejne działania wymierzone w Polskę i społeczeństwo Białorusi. Pomimo tego, że w ostatnim czasie odnotowuje się mniejszą liczbę prób nielegalnego przekraczania granicy, to jednocześnie rozwijana jest antypolska propaganda. Polsce zarzuca się m.in. przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Białorusi. Reżim Łukaszenki represjonuje osoby posiadające Kartę Polaka czy katolickich księży. O obecnej sytuacji na Białorusi opowiada Krzysztof Fedorowicz z Zespołu Wschodniego. [Zdj. christianvision / Telegram]

Udostępnij