17 sierpnia 2020

Dezinformacja – wyzwaniem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej

Rozmowa nr 40

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 040 - Dezinformacja – wyzwaniem dla państw Europy Środkowej i Wschodniej

Pandemii wirusa COVID-19 towarzyszy globalna dezinformacja. Niejednokrotnie stykamy się z nieprawdziwymi informacjami, celowo zmanipulowanymi, za pomocą których pewne środowiska czy nawet państwa chcą osiągnąć określone cele. Za przykład może służyć narracja rosyjska dotycząca zwalczania pandemii w Unii Europejskiej. Odróżnienie prawdziwej informacji od zmanipulowanej nie jest proste. Indywidualni odbiorcy są w bardzo trudnej sytuacji – podkreśla dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

Udostępnij