17 sierpnia 2020

Estońskie wybory internetowe inspiracją w czasie pandemii

Rozmowa nr 45

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 045 - Estońskie wybory internetowe inspiracją w czasie pandemii

W czasie pandemii COVID-19 zagadnienia związane z bezpieczeństwem zdrowotnym stały się kluczowe. Dlatego też wybory w takich państwach, jak np. Macedonia Północna, Polska czy Serbia, trzeba było przesunąć. Jak się wydaje, rozwiązania bezpieczne – i to pod różnymi względami – stosuje się od lat w Estonii, o czym przypomina kierownik Zespołu Bałtyckiego IEŚ dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik.

Udostępnij