23 czerwca 2022

Inicjatywa Trójmorza nabiera rozpędu – podsumowanie szczytu w Rydze

Rozmowa nr 244

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ Nr 244 - Inicjatywa Trójmorza nabiera rozpędu – podsumowanie szczytu w Rydze

W Rydze zakończył się szczyt Inicjatywy Trójmorza. W trakcie obrad przywódcy państw skupionych w tym formacie zdecydowali między innymi o tym, że Ukraina będzie tzw. partnerem uczestniczącym. Podkreślono też wsparcie dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w ich aspiracjach unijnych. Ponadto omówiono wiele zagadnień gospodarczych, w tym większe zaangażowanie finansowe Stanów Zjednoczonych. Obradom przysłuchiwali się analitycy Instytutu Europy Środkowej – Marlena Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz.

Udostępnij