24 listopada 2022

Litwa i Łotwa konsekwentnie wzmacniają granice, pomimo krytyki niektórych organizacji

Rozmowa nr 279

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 279 - Litwa i Łotwa konsekwentnie wzmacniają granice, pomimo krytyki niektórych...

Litwa i Łotwa wciąż wzmacniają swoje granice w obawie przed możliwymi migracjami z Białorusi. Sztucznie wywołany ubiegłoroczny kryzys spowodował energiczne działania obronne obu państw. Zarówno ugrupowania polityczne, jak i społeczeństwa Litwy oraz Łotwy w większości poparły i popierają te działania, pomimo krytyki niektórych instytucji międzynarodowych. O obecnej sytuacji na granicach państw bałtyckich opowiada dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

Udostępnij