10 czerwca 2021

Niepewna przyszłość prezydenta Czech – wniosek o pozbawienie urzędu Milosza Zemana

Rozmowa nr 164

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 164 - Niepewna przyszłość prezydenta Czech – wniosek o pozbawienie...

Czarne chmury zbierają się nad prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Jedna z senackich komisji domaga się wszczęcia procedury odsunięcia go od władzy. Głównym powodem ma być śledztwo dotyczące eksplozji w czeskich składach z amunicją w 2014 roku. Rząd oskarżył o to Rosję, jednak sam prezydent Czech stwierdził, że nie ma na to dowodów. Taka postawa głowy państwa spowodowała falę krytyki i decyzję komisji senackiej. O tym, co może się wydarzyć na czeskiej scenie politycznej, mówi kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ dr Agata Tatarenko.

Udostępnij