10 czerwca 2021

Państwa nordyckie utrzymają wysoką pomoc rozwojową

Rozmowa nr 162

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 162 - Państwa nordyckie utrzymają wysoką pomoc rozwojową

Państwa nordyckie konsekwentnie utrzymują wysoki poziom pomocy rozwojowej – szczególnie przeznaczonej dla państw z Afryki i Azji. W Europie największym jej odbiorcą jest Ukraina. W świetle ostatnich danych państwa te znalazły się w czołówce donatorów, którzy przekazali najwięcej środków finansowych w relacji do dochodu narodowego brutto. Niestety pandemia wpłynie na wysokość tej pomocy w najbliższych latach – informuje dr Damian Szacawa z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

Udostępnij