15 lutego 2024

Polska zagrożeniem dla Białorusi – władze w Mińsku zmieniają doktrynę wojenną

Rozmowa nr 370

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 370 - Polska zagrożeniem dla Białorusi – władze w Mińsku zmieniają doktrynę wojenną

Polska stanowi jedno z największych zagrożeń dla Białorusi. Takie wnioski wypływają po analizie najnowszej doktryny wojennej tego państwa. Jej projekt został niedawno zaprezentowany i ma zostać zatwierdzony przez Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe wiosną tego roku. W dokumencie zwraca się uwagę m.in. na bezprecedensową militaryzację oraz roszczenia Polski do przywództwa regionalnego. O nowej doktrynie oraz o koncepcji bezpieczeństwa narodowego Białorusi, w kontekście ostatnich wystąpień medialnych prezydenta Rosji Władimira Putina, mówi Krzysztof Fedorowicz.

Udostępnij