13 listopada 2020

Przyszły prezydent USA nie zmieni polityki wobec państw naszego regionu

Rozmowa nr 94

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 094 - Przyszły prezydent USA nie zmieni polityki wobec państw naszego regionu

Stany Zjednoczone Ameryki zasadniczo nie zmienią polityki wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej. Joe Biden, zwycięzca wyborów prezydenckich, powinien utrzymać dotychczasowe kierunki działań, które prowadziła administracja Donalda Trumpa. Zmian rewolucyjnych nie będzie – uważa dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

Udostępnij