1 marca 2022

Rosyjska armia ponosi bardzo duże straty na Ukrainie – upada mit niezwyciężonej siły

Rozmowa nr 218

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ Nr 218 - Rosyjska armia podnosi bardzo duże straty na Ukrainie – upada mit...

Analitycy są zaskoczeni wielkością strat ponoszonych przez rosyjską armię na Ukrainie. Ukraińskie siły zbrojne niszczą całe kolumny wojsk zmechanizowanych, część sprzętu jest porzucana przez najeźdźców. Sprawnie działa ukraińska obrona, w tym wojska obrony terytorialnej formowane na wzór polskich wojsk tego typu. Nie można oczywiście bagatelizować siły, jaką wojska rosyjskie dysponują, jednak ich możliwości są znacznie mniejsze, niż wcześniej przypuszczano. Swoimi spostrzeżeniami dzielą się ze słuchaczami dr Dariusz Materniak z portalu PolUkr.net i dr Jakub Olchowski – kierownik Zespołu Europy Wschodniej IEŚ.

Udostępnij