28 lipca 2020

Sojusz Piłsudski-Petlura: lekcja dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich

Rozmowa nr 2

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ Nr 2 - Sojusz Piłsudski-Petlura: lekcja dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich

W styczniu 2020 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się Polsko-Ukraińskie Forum Dziennikarzy. Wśród tematów poruszanych w czasie obrad dominowała kwestia dezinformacji przestrzeni publicznej oraz tematyka historyczna. Jeden z paneli zatytułowano: „Sojusz Piłsudski-Petlura: lekcja dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich”. Uczestnicy panelu: dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dzielą się swoimi refleksjami na temat tego, czy sojusz polsko-ukraiński sprzed wieku może być mocną podstawą dla bieżących stosunków polsko-ukraińskich.

Udostępnij