17 sierpnia 2020

Szansa na uregulowanie relacji pomiędzy Serbią a Kosowem

Rozmowa nr 46

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 046 - Szansa na uregulowanie relacji pomiędzy Serbią a Kosowem

Nowe rozdanie polityczne w Serbii i Kosowie może ułatwić uregulowanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi państwami. Jest to warunek konieczny, aby w przyszłości Serbia i Kosowo znalazły się w Unii Europejskiej. Rozmowy serbsko-kosowskie zostały zawieszone prawie dwa lata temu, po wprowadzeniu przez władze w Prisztinie wysokich ceł na serbskie towary. Obecnie, po zmianie rządu w Kosowie i zakończonych wyborach w Serbii, zapowiadane jest wznowienie rozmów w Brukseli – zauważa kierownik Zespołu Bałkańskiego IEŚ dr hab. Konrad Pawłowski.

Udostępnij