30 czerwca 2022

Turcja zgadza się na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Rozmowa nr 245

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 245 - Turcja zgadza się na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Turcja zgodziła się na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Zainteresowane państwa podpisały memorandum, które ma odpowiadać na tureckie obawy, związane między innymi ze zwalczaniem terroryzmu w państwach kandydujących do Sojuszu. Wcześniej władze Turcji kategorycznie odrzucały możliwość przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Co spowodowało zmianę stanowiska? Na to pytanie odpowiada dr Damian Szacawa z Zespołu Bałtyckiego IEŚ.

Udostępnij