17 sierpnia 2020

Wielowymiarowa rosyjska dezinformacja w czasie pandemii

Rozmowa nr 52

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 052 - Wielowymiarowa rosyjska dezinformacja w czasie pandemii

W czasie pandemii COVID-19 byliśmy świadkami wielu rosyjskich działań dezinformacyjnych. Dotyczyły one m.in. sytuacji na Białorusi, Ukrainie, Estonii czy Łotwie. Narracja Moskwy wskazywała na szereg negatywnych zjawisk, do których miało dochodzić w tych państwach. Podkreślano jednocześnie, że sytuacja z pewnością byłaby zupełnie inna, gdyby prowadzono w nich politykę zbieżną z interesami Rosji. O przyczynach takiego stanu rzeczy opowiada dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Europy Wschodniej.

Udostępnij