18 maja 2023

Wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza – podsumowanie lubelskiego kongresu

Rozmowa nr 317

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 317 - Wyzwania stojące przed Inicjatywą Trójmorza - podsumowanie lubelskiego kongresu

O wyzwaniach stojących przed Inicjatywą Trójmorza oraz szansach, jakie niesie ten projekt, i zagrożeniach dla jego powodzenia dyskutowano w Lublinie. Już po raz trzeci zorganizowano tutaj Samorządowy Kongres Trójmorza połączony z Forum Gospodarczym. Jednym z jego efektów było powołanie Sieci Uniwersytetów Trójmorza, której inicjatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Współorganizatorem Forum był Instytut Europy Środkowej. O szczegółach opowiadają analitycy IEŚ: Marlena Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz. [Zdj. materiały IEŚ]

Udostępnij