1 października 2020

Zaskakująca zmiana czeskiej polityki wobec Białorusi

Rozmowa nr 72

Instytut Europy Środkowej · Rozmowa IEŚ nr 072 - Zaskakująca zmiana czeskiej polityki wobec Białorusi

Decyzja o niezaproszeniu liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej na ostatnie obrady Grupy Wyszehradzkiej była zaskakująca. Na dzień przed spotkaniem premierów państw V4, do którego doszło w Lublinie, sprzeciwił się temu premier Czech. Jego stanowisko było sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami. O przyczynach tej zmiany red. Marcin Superczyński rozmawiał z dr Agatą Tatarenko, kierownik Zespołu Wyszehradzkiego IEŚ.

Udostępnij