Prace IEŚ 9/2020

Mniejszość polska na Białorusi, Litwie, Łotwie i Ukrainie: uwarunkowania, stan aktualny, perspektywy

| Tomasz Stępniewski

ISBN: 978-83-66413-31-3

Liczba stron: 157

Format: 210x135

Wydanie: Lublin 2020

Słowa kluczowe: , ,

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij