Prace IEŚ nr 4/2023

Trudna sztuka balansowania: polityka wielowektorowości Serbii w okresie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę

| Konrad Pawłowski

ISBN: 978-83-67678-19-3

Liczba stron: 81

Format: 135x200

Wydanie: Lublin 2023

Pełny tekst publikacji: PDF

Udostępnij