Słowo kluczowe: sprawozdanie

Zespół Wschodni

Komentarze IEŚ 132
- Zespół Wschodni

Sprawozdanie z działalności rządu Ukrainy w dymie płonących opon

21 lutego 2020 r. premier Ołeksij Honczaruk przedstawił Radzie Najwyższej sprawozdanie z pracy Gabinetu Ministrów Ukrainy w 2019 r. Wśród głównych osiągnięć rządu wymienił obniżenie opłat za energię cieplną, uruchomienie programu tanich kredytów dla biznesu, wyeliminowanie wrogich przejęć przedsiębiorstw, sukcesy w zwalczaniu korupcji na najwyższych...

Więcej →