31 maja 2021

30 lat relacji polsko-ukraińskich. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / 28 maja

30 lat relacji polsko-ukraińskich. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / 28 maja

Instytut Europy Środkowej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS i Centrum Europy Wschodniej UMCS zapraszają do obejrzenia webinarium „30 lat relacji polsko-ukraińskich. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, które odbyło się 28 maja 2021 o godzinie 10:00.

Otwarcie webinarium:

– prof. Beata Surmacz, Dyrektor Instytutu Europy Środkowej

– prof. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Prelegenci:

– prof. Larysa Leszczenko, Uniwersytet Wrocławski

– prof. Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

– prof. Bohdan Hud’, Uniwersytet Lwowski

– dr Ihor Hurak, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka

Moderator:

– dr Marta Drabczuk, Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dyskutanci: prof. dr hab. Jurij Makar, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza; prof. dr hab. Anatoli Krugłaszow, CzUN im. J. Fed’kowycza; doc. Serhij Szwydiuk, CzUN im. J. Fed’kowycza; doc. Władysław Strutyńskyj, CzUN im. J. Fed’kowycza; prof. dr hab. Iwan Monołatij, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka; prof. dr hab. Wasyl Kłymonczuk, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka; dr Jakub Olchowski, INPA UMCS i IEŚ; dr Nadia Gergało-Dąbek, CEW UMCS; dr Andrzej Szabaciuk, IEŚ, KUL.

Forma udziału: wystąpienia 4 prelegentów po max. 10 minut – retrospektywa/podsumowanie relacji polsko-ukraińskich, aspekty geopolityczne, polityczne, gospodarcze, społeczne etc. dyskusja na temat wyzwań i możliwości do wykorzystania na przyszłość, znaczenia polsko-ukraińskiego partnerstwa strategicznego w kontekście obecnej sytuacji regionalnej i globalnej.

Udostępnij